دانلود فایل ( زندگینامه پيتر دراكر)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: زندگینامه پيتر دراكر

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پيتر دراكر (Peter Drucker)نوع مطلب : زندگينامه عنوان شخص پيتر دراكر (Peter Drucker) عمر 2005-1909 لقب پدر مديريت نوين شرح زندگينامه پيتر دراكر شامل شرح مقاطع زماني زندگي او به همراه فهرست برخي كتاب‌ها و هم‌چنين افتخارات و موفقيت‌هاي او و نظر جامعه ع

ادامه مطلب