فایل پاورپوینت اصول عملكرد بازتاب ها و كنترل حركتي

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: پاورپوینت اصول عملكرد بازتاب ها و كنترل حركتي

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

در مطالعه انواع حركات يكسري از حركات را كه بررسي مي كنيم حركات رفلكسي است. براي مطالعات باز تابي به يك موجود نخاعي احتياج داريم. هيچ گونه مدار نروني در هيچ جايي از مغزوجود ندارد براي حركت خاص جلو وعقب براي راه رفتن ومغز فقط سيگنالهاي دستور دهنده را ص

ادامه مطلب