کاملترین فایل تحقیق فضل بن شاذان

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: تحقیق فضل بن شاذان

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

زندگی نامه ابو محمد فضل بن شاذان بن خلیل ازدى، فقیه صاحب نظر، متکلم متفکر، مفسر حاذق، دانشمند شهیر عالم اسلام و مؤلف گرانقدر در علوم و فنون اسلامى. از جزئیات زندگى شخصى و تاریخ دقیق تولدش و… چندان آگاه نیستیم، نجاشى او را از طایفه ازد از قبیله‏هاى

ادامه مطلب