برترین فایل محاسبه عملكرد منطقی با قطب‌ها (poles) و باقیمانده‌ها

محاسبه عملكرد منطقی با قطب‌ها (poles) و باقیمانده‌ها

دانلود مقاله محاسبه عملكرد منطقی با قطبها و باقیمانده‌ها

دانلود محاسبه عملكرد منطقی با قطب‌ها (poles) و باقیمانده‌ها

كسری جزئی اعداد چند قطبی قطبها و باقیمانده ها سیستم ماشین حساب جبری كامپبوتری محاسبه عملكرد منطقی با قطبها و باقیمانده ها دانلود مقاله رشته حسابداری

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

دانلود مقاله رشتهحسابداری

محاسبه عملكرد منطقی با قطب‌ها (poles) و باقیمانده‌ها

 
چكیده: 
سیستم ماشین‌حساب جبری كامپبوتری ( CAS) معمولاً محاسبه با نقشهای منطقی دقیق و تقریبی ذخیره شده به صورت نسبتهای اعداد چند قطبی در شكل گسترده با ضرایب صریح را ایجاد می‌كند. ما نتایج استفاده از نوع كسری جزئی را آزمایش كردیم كه در آن همه عملكردهای منطقی به صورت مجموع واژه‌هایی كه هر یك

ادامه مطلب